Tidspunkt for Lerum Cup 2018

Tidspunkt for Lerum Cup 2018

Lerum Cup-utvalet ser alltid framover, og på eit møte tidlegare i vinter vart vi enige om tidspunkt for Lerum Cup 2018. Vi diskuterte oss fram til at torsdag 10.Mai til Søndag 13.Mai vil vera den ideelle helga for vårt arrangement. Når vi nå ser dette i samanheng med at FrendeCupen (Norgescupen) er bestemt av skytterstyret […]

Stor pågang til Lerum Cup 2017

Stor pågang til Lerum Cup 2017

(Oppdatert 26/4) Etter at påmeldinga åpna på web , så har aktiviteten vore høg på nettet og stemnene våre har fyllt seg opp. Vi har nå runda 870 påmelde, og det er ganske fantastisk. Men enda er det plass til fleire, sjølv om det no er vanskeleg å finne reiseruter som passer. På 200 meter […]

Fellespremiering Lerum Cup 2016

Fellespremiering Lerum Cup 2016

Det er nokre som ikkje har fått premiane sine frå fellespremieringa til Lerum Cup 2016. Det gjeld spesiellt dei som skal ha Lerum produkt. Dette skuldast i all enkelheit at vår vanlege prosedyre med å bringe desse til Landskytterstemnet ikkje vart gjort i fjor, då det var lang transport til Målselv. Seinare vart det ikkje […]

Ny premieprofil

Ny premieprofil

Ettersom DFS endrer seg med omsyn til klassar, så må også Lerum Cup tilpasse sin premieprofil. Det er i år innført fleire nye klassar i DFS, noko som gjere at vi må sette av fellespremiering også til desse klassane. For å holde oss innafor vårt premiebudsjett vil då fordelingen måtte endres. Men til gjengjeld starter […]

Førehåndspåmelding via mail

Førehåndspåmelding via mail

Ved førehåndspåmelding via mail skal standard skjema nyttast. Påmeldingar som kjem på andre skjema risikerer å ikkje bli behandla. Vi tek imot førehåndspåmeldingar i tida 3. til 6. april. Dette gjeld grupper på min. 10 skyttere. Påmelding via Mitt DFS vert åpna i tida 18. april til 13. mai. Skjema for førhåndspåmelding finn du ved […]

Eikum Hotell er med på laget

Eikum Hotell er med på laget

Eikum Hotell er eit familiedrevet hotell som ligg idyllisk til ved Hafslovatnet, ikkje langt frå Hafslo sin skytebane. Eikum Hotell er eit heimekoseleg hotell med den aller beste service. Absolutt verdt å sjekke ut.    http://www.eikum.no  

Arbeidsgruppa har hatt kickoff-møte

Arbeidsgruppa har hatt kickoff-møte

  Arbeidsgruppa hadde kickoff-møte for Lerum Cup 2017. Nokre endringar vert det også i år. Det er mellom anna kome inn nye klassar, noko som gjere at premietabellen vår må tilpassast. I samband med det planlegg vi ei ny «gulrot» på toppen av premielista. Førehåndspåmelding via mail kjem vi til å holde fram med. Vi […]

Nye støttespelarar til Lerum Cup 2017

Nye støttespelarar til Lerum Cup 2017

Toyota Sogn og FS Anlegg er nye støttespelarar til Lerum Cup 2017. Det er vi veldig glade for. Det er elles stor aktivitet hjå arrangørane. For tida er det miniatyrstevner som står på programmet. Seinare startar utesesongen med feltstemner og banestemner, før vi får Lerum Cup ut på våren. I tillegg får vi altså runde […]

LerumCup 2017

Datoane for LerumCup 2017 er klare. I 2017 vert LerumCup arrangert i perioden 19.-21. mai. Det har vore litt stille frå oss ei stund, det skuldast dels at me har lagt litt på lading, og dels at me har jobba med nokre avklaringar. Vi hadde egentleg bestemt å arrangere neste års Lerum Cup frå 25. til 28. […]

Nok ein dag er til ende på Lerum Cup. Nokre lukkast godt, andre lukkast ikkje fullt så godt. Slik er skyttarsporten. Tor Kristian Dulsvik frå Sogndal er nok dagens gladaste gut etter at han sikra seg det etterlengta medlemskapet i 350 klubben. Ungguten frå Sogndal small til med 350 27* på sin eigen heimebane. Og […]

Sponsorar