Lerum forlenger kontrakten

Lerum forlenger kontrakten

Etter lengre tids møtevirksomhet er arrangørane glade for at Lerum forlenger sin kontrakt som hovedsponsor. Lerum Cup er vorte ei merkevare i skytesporten, og det var difor viktig for oss å få med Lerum vidare. Vi ser fram til nye spennande år med Lerum Cup, og til godt samarbeide både med sponsorar og ikkje minst […]

Avslutting av 2018. Åpning av 2019.

Avslutting av 2018. Åpning av 2019.

Arbeidsgruppa har hatt sitt evalueringsmøte, og vi var samstemte i at Lerum Cup 2018 har vore eit av dei beste. Skjeldan har vi hatt slå lite problem. Berre Hafslo hadde ein utfordring med sitt anlegg torsdagen, som dei jobba hardt for få opp og gå igjen. Noko dei klarte, og dei var klare igjen til […]

Året for dei mange rekordane

Året for dei mange rekordane

Lerum Cup 2018 er historie, og inntrykka vi sit igjen med er mange. Slik er det kvart år. Makan til nivå på skytinga som vi har sett i år, har vi aldri tidlegare sett i Lerum Cup sin historie. I tillegg er stemninga rundt om på arenaene like magisk kvart einaste år. Det er alt […]

Lerum Cup 2018 er i gang

Lerum Cup 2018 er i gang

Vi er i gang med ein ny årgang Lerum Cup, og Tor Kristian Dulsvik, Sogndal, åpna med fullt hus på sin eigen heimebane. 350 poeng med 26 innertiere satte standarden allereie i det aller første laget. Seinare fulgte fleire opp med fine personlege rekordar, så dette lover godt for det som skal skje utover i […]

Skyttarfesten nærmar seg.

Skyttarfesten nærmar seg.

Årets vakraste skyteeventyr nærmar seg med stormskritt. Påmeldinga syner at skyttarfesten blir om lag like stor som i fjor. Vi hadde frykta ein nedgang i år, men det viser seg at våre trufaste gjester vender tilbake. Og det er vi sjølvsagt glade for. Vårt motto er at vi skal vere meir vertar, en vi er […]

Finne fram til Lerum Cup- arenaene

Finne fram til Lerum Cup- arenaene

Når man er ute på tur, og gjerne i områder man ikkje er så kjent, så kan det til tider vere vanskeleg å finne fram dit man skal. Arrangørane av Lerum Cup har løyst dette problemet. Det vil bli satt ut vegvisere langs vegen til dei ulike arenaene med Lerum Cup sin logo på slik […]

Kven blir den første med 350p ?

Kven blir den første med 350p ?

Det skjer av og til at den magiske summen 350 poeng dukker opp på resutltatlistene i klasse 3-5, og det kommer nok til å skje fleire gonger denne sesongen også. Men under Lerum Cup har det aldri skjedd på våre baner. Det vil sei; Anette Thingbø frå Time klarte det for to år siden, men det var […]

Førehåndspåmeldinga er avslutta

Førehåndspåmeldinga er avslutta

Førhåndspåmeldinga via e-post er no avslutta, og vi har runda 500 påmeldte skyttarar. Det er vi godt fornøgde med. Det har vore lagt ned mange timar i løpet av desse dagane, mest med koordinering og fordeling av skytetider, men også med innlegging av påmeldinger til Mitt Dfs. Vi håper at alle som har sendt inn […]

Gullpotten

Gullpotten

Som vi annonserte før Lerum Cup 2017, så er det oppretta ein Gullpott som vil vokse seg større for kvart år som går. For å utløyse Gullpotten må man vinne Lerum Cup samanlagt tre gonger. Kim Andre Lund, Jondalen, tok første stikket i 2017. Arrangørane legg altså 2000 kroner i potten kvart år, og skulle […]

INFORMASJON OM PÅMELDING OG ANDRE VIK...

INFORMASJON OM PÅMELDING OG ANDRE VIKTIGE TING

Arbeidsgruppa har hatt møte, og lagt planane for våren. Det vart diskutert fleire ting, og her er dei viktigaste: Førhåndspåmelding via mail: Det blir teke imot førehåndspåmelding via epost til paamelding@lerumcup.no i perioden 19. til 22. Mars. Det skal brukes samme type skjema som vi brukte i for, og det kjem til å bli gjort […]

Sponsorar