Påmeldinga til Lerum Cup er i full gang, over 380 påmelde til no!

Vi ser at det har starta å fylle seg opp på nokre stemner enkelte dagar. Om de treng hjelp til å få kabalen til å gå opp, ver venleg å sende ein e-post til post@lerumcup.no så vil vi hjelpe til det beste vi kan.

paamelding