I år ynskjer me at de som deltakarar sender oss bilete via instagram. Bruk #lerumcup2014 på bileta du ynskjer å dele, så vil me etter kvart legge ut ein del av desse på heimesida vår.

Vi ynskjer alle typar bilete velkomne! Både skytebilete, skrytebilete, lagbilete, naturbilete, sefies med meir vert lagt ut!

insta