Som i fjor ynskjer me at de som deltakarar sender oss bilete via instagram. Bruk #lerumcup2015 på bileta du ynskjer å dele, så vil me etter kvart legge ut ein del av desse på heimesida vår.

Vi ynskjer alle typar bilete velkomne! Både skytebilete, skrytebilete, lagbilete, naturbilete, sefies med meir vert lagt ut!