Lerum Cup 2016 vert arrangert frå 20.-22. mai. Arrangørar i 2016 er Aurland, Farnes, Knipenborg, Leikanger og Sogndal.

Velkommen til Sogn i 2016!