Ved førehåndspåmelding via mail skal standard skjema nyttast. Påmeldingar som kjem på andre skjema risikerer å ikkje bli behandla. Vi tek imot førehåndspåmeldingar i tida 3. til 6. april. Dette gjeld grupper på min. 10 skyttere. Påmelding via Mitt DFS vert åpna i tida 18. april til 13. mai.

Skjema for førhåndspåmelding finn du ved å følgje denne linken