Ettersom DFS endrer seg med omsyn til klassar, så må også Lerum Cup tilpasse sin premieprofil.

Det er i år innført fleire nye klassar i DFS, noko som gjere at vi må sette av fellespremiering også til desse klassane. For å holde oss innafor vårt premiebudsjett vil då fordelingen måtte endres. Men til gjengjeld starter vi med å bygge ei ny gulrot på toppen av premiestigen.

Trond Bergan har vunnet Lerum Cup tre gonger, og det gav oss idèen til å lage ein Gullpott til samanlagtvinnarane av Lerum Cup. Gullpotten må vinnast tre gonger for å bli løyst ut.

Vi setter frå og med i år, 2017, av NOK 2000;- kvart år til potten, som første gong vil kunne løysast ut i 2019. Då vil det ligge NOK 6000,- i gullpotten.

Vidare vil den auke med NOK 2000,- kvart år til den blir løyst ut.

Sjå premieprofilen vår Her