Det er nokre som ikkje har fått premiane sine frå fellespremieringa til Lerum Cup 2016. Det gjeld spesiellt dei som skal ha Lerum produkt. Dette skuldast i all enkelheit at vår vanlege prosedyre med å bringe desse til Landskytterstemnet ikkje vart gjort i fjor, då det var lang transport til Målselv.

Seinare vart det ikkje funne høve til å få delt desse ut. Men me lovar at dei som skal ha desse premiane får ferske produkt frå Lerum under årets Lerum Cup.

Den totale lista med vinnarar frå Lerum Cup 2016 finn de her:
Fellespremiering-Lerumcup 2016