Som vi annonserte før Lerum Cup 2017, så er det oppretta ein Gullpott som vil vokse seg større for kvart år som går. For å utløyse Gullpotten må man vinne Lerum Cup samanlagt tre gonger.

Kim Andre Lund, Jondalen, tok første stikket i 2017. Arrangørane legg altså 2000 kroner i potten kvart år, og skulle Kim Andre vinne også dei to neste åra, så vil han kunne få 6000 kroner utbetalt etter Lerum Cup i 2019.

Men, her er vel andre som også vil ha eit ord med i laget…….og då kan potten bli langt større før nokon får slått kloa i den.