Etter lengre tids møtevirksomhet er arrangørane glade for at Lerum forlenger sin kontrakt som hovedsponsor. Lerum Cup er vorte ei merkevare i skytesporten, og det var difor viktig for oss å få med Lerum vidare.

Vi ser fram til nye spennande år med Lerum Cup, og til godt samarbeide både med sponsorar og ikkje minst tilreisande deltakarar.

Med dette ynskjer vi alle ei riktig god jul.