Lerum Cup har mange gode samarbeidspartnerar i reiselivet, som kan tilby gode overnattingsfasilitetar til ein hyggeleg pris. Informasjon om desse finn du på våre sider under Info til tilreisade – Innkvartering. Der er det linkar til bedriftenes eigne sider, med kontaktinformasjon og alt du treng. Det er berre å ta kontakt og gjere ein god deal.

Innkvartering