Aurland skyttarlag arrangerer åpent banestevne samtidig med Lerum Cup. Dette er eit utenforståande arrangement, og inngår ikkje på nokon måte i Lerum Cup 2019. Det vil vera eigen påmelding via dfs.no. For meir informasjon sjå heimesidene til Aurland Skyttarlag.