Vi har fått gåvepremiar frå høvesvis Skytterlinken, Norma, og Landrø som skal inn på premieplakaten vår.

Gåvene har ein verdi på vel 1500 kroner, og vil gå inn for ein tilsvarande premie. Men det er vanskeleg å forutsjå kva preime dei vil gå på. Vi må sjå kven som vinner dei ulike premiane, kven gåvene vil høve til, og at det ikkje blir ein delt premie. Då vil det vere lettare å dele ein pengesum, enn ein gåvepremie. Men på tre av summane tilsvarande 1500 kroner vil det komme ein fin gåvepremie.