Lerum Cup 2019 er i gang, dei to første dagane er unnagjort. Vi har tidlegare opplyst om at vi praktiserer venteliste for dei som ynskjer å skyte på ledig plass.

I den forbindelse dukket det opp eit spørsmål om korleis vi håndterer det hvis det kjem ein skyttar som ynskjer å skyte på plassen til ein annen påmeldt skyttar som ikkje kjem. I eit slikt tilfelle vil det vere dei som har satt seg på venteliste, som har førsteretten på den ledige plassen.

For å ungå diskusjoner og andre problemer, så bruker vi altså dei reglane som gjeld til dømes for Frende Cup der man må via ventelista for å skyte på ledig plass. Man får ikkje automatisk overta plassen til ein annan skyttar, hvis det er nokon som ventar på ein ledig plass.

Men hvis eit lag, eller ei gruppe skyttarar, som sit og planlegg turen sin ser at det blir med ein annen skyttar i staden for ein av dei som er påmeldte, så kan ein ta kontakt i god tid på førehånd på ein av stevnetelefonane, vi kan bringe meldinga vidare til dei andre arrangørane, så bytter vi navn på den aktuelle plassen, for då kan vi ansjå det som at feil skyttar er påmeldt. Då vil ein og vere i forkant av ei eventuell venteliste.

Håper dette var oppklarande.