Vi minner om det nye regelverket for bæring av våpen, og bruk av kammerflagg/kammersikring. Dei fleste kjenner nok til dette nå, men vi ser likevel rundt om at det ikkje er fullt implementert enda.

Ved bæring av våpen skal enten sluttstykket taes ut av våpenet eller hvis så kan sluttstykket kan stå i bakre stilling, men då skal kammerflagg nyttes for å vise at våpenet er uladd.

Ved ankomst til standplass, kan ikkje sluttstykket settes inn, eller kammerflagg/kammersikring fjernes, før standplassleder kommanderer at lading kan starte. Dette er og årsaken til at vi har innført klargjeringstid før første prøveskudd, slik alle får lik tid til å gjere dei førbuingane som skal til med klargjering og lading før kommando for prøvskudd starter.

Vi viser til skytebokas kapitel 8.122 som forteller regelteksten i sin heilheit. Under Lerum Cup ønsker vi at alle skal ferdast trygt, og at regelverket blir fulgt. Vi kommer ikkje til å diskvalifisere nokon for brudd på regelverket, til det er det for ferskt enda, men man må regne med at det blir påpeikt.

Det vil vere skytterutstyrsleverandører på plass på fleire arenaer, slik at kammersikring og annet utstyr kan anskaffes i løpet av Lerum Cup, om det er ønskeleg eller behov.