Vi får spørsmål om datoar for Lerum Cup 2021. Dette er ikkje fastlagt heilt enda, men vi har sett litt på kalendaren og sjekka litt rundt.

Første runde i Frende cup neste år er bestemt til siste helga i mai, så hvis vi får velge frå øvste hylle, så er helga 13. til 16. Mai helga for neste års Lerum Cup. Dette er helga med Kristihimmelfarts dag. Men det må gjennom ein terminlisteprosess, og godkjennast av Fjordane krets som samordner terminlista for vår krets. Dette er vanlegvis ein formalitet, Lerum Cup er alltid i Mai, men det må uansett bekreftast.

Så fort vi har dette bekrefta, så skal vi legge ut informasjonen.

Vi i Lærum Cup ynskjer alle ei riktig god Påske. Ta vare på kvarandre, og lev vel.