OPPDATERT 23.Juli

Etter at vi åpna opp for påmelding via WEB så har påmeldingane strøymt inn. Vi er no opp i rundt630 påmeldte, og det vil nok fortsette å komme fleire.

Vi tok ein ny oversikt i dag, fredag klokka 23. Juli 10:00, og det er fortsatt ledige plassar slik at det er rikeleg med anledning til å melde seg på. For å hjelpe med oversikten, så har vi laga eit excel-dokument der alt er lagt inn. Her er alle seks stevnene udner kvar sin fane. Røde felter er opptatt, kvite er ledige plassar. Men hugs på at nokre skiver er reserverte på grunn av smittevern. Dei skivene er ikkje registrert her. Og så vil påmeldinga endre seg heile tida, så dette skjemaet vil ikkje vere oppdateres

Denne oversikten finn du ved å KLIKKE HER