Lerum Cup er i 2020 eit samarbeid mellom Aruland skyttarlag, Knipenborg skyttarlag, Leikanger skyttarlag, Sogndal skyttarlag, og Hafslo skyttarlag.

Her er fakta om dei ulike banene:

Aurland Hafslo Knipenborg Leikanger Sogndal
Elektronikk Megalink KTS Megalink KTS KTS
Skiver 100m 10 10  10 10 10
Skiver 200m 16 16  12 15 16
Skyteretning SV SA Ø NNØ S
GPS breddeg. 60.878925 61.330142 61.256166 61.189865 61.201780
GPS lengdeg. 7.245812 7.238155 7.74063 6.866884 7.195326
Kart Google Google  Google Google Google
Kontakt-telefon 48193628 91182077 41493354 90993462
Stemnetlf:
94824343
97700978
Stemnetlf:
98190436
Banerekord 200m
350 (17) Anette Thingbø Sundnes
349(24) Kim Andrè Lund
 350(19) Anette Thingbø Sundnes
350(22) Kim Andrè Lund
349 (25)

Kim Andrè Lund

Felles e-post adresse til arrangørane: post@lerumcup.no

Felles adresse for førehåndspåmelding: paamelding@lerumcup.no

For å lese meir om dei ulike skyttarlaga kan de gå til heimesidene:
Aurland
Hafslo
Knipenborg
Leikanger
Sogndal

Lerum cup sin felleskonto: Kontonummer 3720.15.71384