Lerum Cup er i 2020 eit samarbeid mellom Aruland skyttarlag, Knipenborg skyttarlag, Leikanger skyttarlag, Sogndal skyttarlag, og Hafslo skyttarlag.

Her er fakta om dei ulike banene:

Aurland Hafslo Knipenborg Leikanger Sogndal
Elektronikk Megalink KTS Megalink KTS KTS
Skiver 100m 10 10  10 10 10
Skiver 200m 16 16  12 15 16
Skyteretning SV SA Ø NNØ S
GPS breddeg. 60.878925 61.330142 61.256166 61.189865 61.201780
GPS lengdeg. 7.245812 7.238155 7.74063 6.866884 7.195326
Kart Google Google  Google Google Google
Kontakt-telefon 48193628 91182077 41493354 90993462
Stemnetlf:
94824343
97700978
Stemnetlf:
98190436
Banerekord 200m
350 (17) Anette Thingbø Sundnes (LC 2016)
349(24) Kim Andrè Lund (LC 2017)
 350(19) Anette Thingbø Sundnes (VT 2019)
350(22) Kim Andrè Lund (LC 2018)
350(18) Jeanette Hegg Duestad (LC 2020)

Felles e-post adresse til arrangørane: post@lerumcup.no

Felles adresse for førehåndspåmelding: paamelding@lerumcup.no

For å lese meir om dei ulike skyttarlaga kan de gå til heimesidene:
Aurland
Hafslo
Knipenborg
Leikanger
Sogndal

Lerum cup sin felleskonto: Kontonummer 3720.15.71384