Mellom banene (Avstander i tid)

 Hafslo   Leikanger   Sogndal  Aurland   Årdalstangen 
Hafslo 40 26 90     71**
 Leikanger 40 31 96  68
 Sogndal 26 31 66 48
 Aurland 90 80 66  67
 Årdalstangen   71** 96 48 67

** Alternativ rute via Tindevegen 86

Avstandar til Sogn

Hønefoss – Øvre Årdal 240 km, ca. 3t 30min
Molde – Sogndal  294 km, ca. 5t 15min
Bergen – Leikanger 197 km, ca. 3t 25min
Nøyaktige reiseruter kan de og planleggje ved hjelp av følgjande tenester på nett:
Visveg
NAF ruteplanlegger
Gulesider