For kryssing av Sognefjorden er det no Norled som drifter ferjene. Ruteoversikt

Det er også tilkomst til Sogn via Anda-Lote Ruteoversikt

Komplett informasjon om kollektivtraffikk finn de på kringom.no

Vi gjer merksam på at ferjene no billetterer med autopass. Skaff deg difor brikke til bilen, hvis du ikkje har det frå før, og gjerne ein avtale med autopassferje. Informasjon om autopassferje finn du HER