LerumCup program:

Søn. 8.Aug Mån. 9:Aug Tys. 10.Aug Tor. 12.Aug Fre.13.Aug Lør. 14:Aug Søn 15:.Aug
Leikanger 10:00-13:00 12:00-20:15 12:00-20:15 08:30-19:00 08:30-16:45
Hafslo 12:00-15:00 12:00-20:15 12:00-20:15 08:30-19:00 08:30-16:45
Sogndal 14:00-17:00 12:00-20:15 12:00-20:15 08:30-19:00 08:30-16:45
Knipenborg 16:30-20:15 12:00-20:15 12:00-20:15 08:30-19:00 08:30-16:45
Farnes 16:30-20:15 12:00-20:15 12:00-20:15 08:30-19:00 08:30-16:45
Aurland 17:00-20:00 12:00-20:15 12:00-20:15 08:00-19:00 08:30-16:45

Alle detaljer om skytetidene er kun cirkatider, og ikkje eksakte. Det vil sei det kan bli skyting også utenfor desse tidene.
Tidene i tabellen viser første og siste lag. Så kan det tilpasses, og eventuellt leggast til lag om situasjonen tilseier at det
er nødvendig.
Søndag 8.August til tysdag 10. August er arrangørdager tilpasset kun for arrangører. Dagane har diffrensierte skytetider for
at arrangørar skal kunne rekke rundt på alle stevenene. Det kan vere mulig for andre å få skyta på desse dagane, men dei
må då følgje arrangørane i den diffrensierte rekkefølgja. PS! Det kan og bli litt skyting på onsdag 11.August, men det blir
eventuellt avklara på eit seinare tidspunkt.

For henvendelser og spørsmål om påmelding ber vi om at adressa paamelding@lerumcup.no blir brukt. 

For alle stemnene vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Kikkertklassen, og AG3/HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Vi reknar med at vi må ha visse smittevernreglar også i år, og ein må difor pårekne at reglane frå ifjor heilt eller delvis også vil gjelde for i år.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom), men alle deltakarar må vera sjølvhjelpne på standplass. Vi kan ikkje ha andre enn deltakande skyttarar inne på standplass, og vi må følgje dei avstandsreglar som gjeld.

Øvrige generelle stevnereglar for Lerum Cup :

Påmelding: Arrangørane ønsker at ein person skal melde på alle i sitt reisefølgje. Dette for å redusere kødannelse og smittefare. Kun kontantlaus betaling. Kort eller Vipps.

Registrering av alle gjester: I henhold til gjeldande smittevernreglar skal alle gjester registreres. Dette vert gjort ved at det vert lagt ut protokoller lett tilgjengeleg ved inngang til arenaer, der alle gjester skal skrive seg inn med navn, telefonnummer, og tidspunkt. Det gjeld både deltakarar, alle familemedlemar, supportere, og andre som er innom arenaene.

Opprop: På grunn av smittevernreglane vil skyttarane også denne gongen måtte møte til opprop 10 minutt før tildelt skytetid. Innmarsj blir 1 og 1 skytter med omsyn til avstandsreglane. Den enkelte arrangør organiserer dette tilpasset sin arena, og instruksjoner vert gitt via oppslag og av koronavakt ved oppropsplass. Innmarsj på klarsignal frå standplass.

Avstandsregler: Skyttarar under 20 år, og skyttarar frå samme landsdelskrets kan ungå 1 metersregelen. Skyttarar over 20 år frå ulike landsdelskretser må overholde 1 meter avstand. Det kan bety at det kan vere skiver utan skyttarar i kvart lag. Standplass skal ryddes og desinfiseres mellom kvart lag.

Liggeunderlag: I henhold til gjeldande smittevernreglar skal alle deltakarar bruke eige liggeunderlag som dekker kroppen.

Visitering av våpen: I henhold til gjeldande smittvernreglar skal skyttarane sjølve utføre visitasjon av eige våpen etter endt skyting. Kontrollør skal påsjå at det vert gjort. Det anbefales bruk av kammerflagg, då det vil gjere det lettare for kontrollørane å sjå at kammer er tomt.

Avbrutt skyting: Hvis ein arrangør må avbryte skytinga, vil resultata frå påbegynt skyting bli stroke, og skyttarane vil få refundert heile innskotet. Skyttarane vil få tilbod om å komme tilbake for å skyte på eit passande tidspunkt innafor stevnetida. Hvis ein skyttar ynskjer at resultatet, (eks. ein god 15 skot) skal bli ståande for til dømes å kunne ta del i premieringa, så vil arrangøren beholde innskotet, og skyttaren får ikkje tilbod om å skyte på nytt.

Standplassleiing: Det vil vere lik standplassleiing for alle stevner. Vi minner om dei nye sikkerheitsreglane som seier at kammerflagg ikkje kan fjernast, eller at sluttstykket ikkje kan settast i våpenet før det er kommandert lading.  Alle vil få 2 minutt klargjeringstid før første prøveskot. Deretter er det vanleg kommando: ” Er det nokon som ikkje er klar for serie?”.  ved svar “JA”. blir det kommandert: “Ja er sagt, Ildkommando starter om 20 sekunder”. Skytetidene skal gå heilt ut, sjølv om alle skyttarar er ferdige med sine seriar.

Venteliste: Skyttarar som set seg på venteliste for å skyte på ledig plass, må sjølve passe på å undersøke med stevnekontoret om det blir ledige plassar. Ikkje oppmøtte skyttarar risikerer å bli strokne 20 minutt før oppsett skytetid, og plassen kan bli tildelt skyttar(ar) på venteliste.

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:
Arrangørane skyt dei tre stevnene på nordsida av Sognefjorden søndag 8.August, dei to stevenen i Årfal måndag 9.august, og i Aurland tysdag 10.August. Her vil det vere difrensierte skytetider slik at arrangørane kan komme rundt på alle stevenne. Det vil vere begrensa plassar til andre.