Kvart stemna vil ha si eiga normale premiering, med medaljar og pengepremiar.

Vi vil også ha fellespremiering i ulike premiekategoriar. Det blir premiering på samanlagtresultat klassevis, der dei fem beste stevnene tel med. Dårlegaste av 6 resultat blir strøket. Så blir det fleire premiar til tilfeldig uttrekte deltakarar som har delteke på alle 6 stevnene.

Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2010
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2011
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2012
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2013
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2014
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2015
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2016
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2017
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2018
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2019
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2020

Hovudsponsor Lerum stiller med følgjande premiar, til saman 25.000,- i kroner , sammenlagt 5 av 6 stevner. (Dårlegaste resultat blir strøket) Det gir ny premieprofil frå gjeldande frå 2021. (Må vere fem deltakarar i klassen på alle fem stevner, slik at det er reèll konkurranse)

Plass Kl 5 Kl 4 Kl 3 Kl 2 Kl 1 Kl KIK Kl V55 AG3/HK416
1 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 500,- 1000,- 500,-
2 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 300;- 500,- 300;-
3 300;- 300;- 300;- 300;- 300;- 300;-
 
V73 V65 Jun ER Rek Eldre Junior  Kl. NV
1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,-  1000,- 1000,-
500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500.- 500.-
300;- 300;- 300;- 300;- 300;- 300,- 300,-

SUPER JACKPOTT:
Det blir frå og med 2017 sett av ein Gullpott som skal gå som vandrepremie til samanlagtvinnar klasse 3-5. I år er det NOK10000.- i potten. Kim Andrè Lund, Jondalen, har to napp, Tor Harald Lund, Søgne har eitt, og Jeanette Hegg Duestad, Sem, har eitt.. Blir den ikkje løyst ut i år auker potten kvart år med NOK 2000,- . (I 2022 vil potten i tilfelle vere NOK12000-). Lerum Cup må vinnast tre gonger for å løyse ut potten.

Skulle det skje at Lerum Cup ikkje lenger vert arrangert, så vil Gullpotten bli delt ut til den skyttar som har flest napp i den. Er det to eller fleire skyttarar som står med like mange napp, så vil totalt oppnådd poengsum rangere skyttarane.

Øvrige sponsorpremiar, total verdi 18 500,-

200 meter

Tilfedig uttrekt deltakar. (Må ha delteke på alle 6 stemna) Gåvekort 2 netter inkl. frukost. Thon Hotel Linne
Tilfeldig uttrekt deltakar (må ha delteke på alle 6 stemna) Gåvekort verdi 1000,- Dagfinrud
Tilfeldig uttrek deltakar (må ha deltetke på alle 6 stemna) Gåvekort verdi 1500,- Skytterlinken
Beste enkeltresultat uansett stemne, klasse 3-5 2.000,-

100 meter

Tilfeldig uttrekt deltakar (Må ha delteke på alle 6 stemna) Gåvekort vedi 1500,- Norma
Tilfeldig uttrekt deltakar (må ha delteke på alle 6 stemna) Gåvekort verdi 1000,- Dagfinrud
Tilfeldig uttrekt deltakar (må ha delteke på alle 6 stemna) Gåvekort 1500,- Landrø

Vi har også eit ekstra gåvekort tiil ein verdi på1000,- , gitt av Dagfinrud, som vi trekker ut blant alle som har delteke på alle 6 stemna, uansett klasse. Vi har også fått eit gavkort til ein verdi på 1500,- frå Skytebrillerno, optiker Jan Brekke, som blir trukket ut blant dei som har delteke på alle 6 stevnene.

NB! Alle premiane i denne tabellen er ikkje bekrefta. Det oppdateres etter kvart,