Premiering

Kvart stemna vil ha si eiga normale premiering, med medaljar og pengepremiar. Vi vil
også ha fellespremiering, der alle som har delteke på alle 5 stemnene er med å tevlar om store pengepremiar. Bortsett frå ein premie på 2.000,-, vil det være samla poengsum som er teljande. Vi forutsetter at for å utløyse den klassevise fellespremieringa må det vere minst fem deltakarar i klassen på alle fem stevnene.

Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2010
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2011
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2012
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2013
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2014
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2015
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2016
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2017
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2018
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2019

Hovudsponsor Lerum stiller med følgjande premiar, til saman 20.000,- i kroner + Lerumprodukter, sammenlagt  5 stemner. Det gir ny premieprofil frå gjeldande frå 2018

Plass Kl 5 Kl 4 Kl 3 Kl 2 Kl 1 Kl Jeger Kl V55 AG3/HK416
1 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 500,- 1000,- 500,-
2 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- Lerum 500,- Lerum
3 Lerum Lerum Lerum Lerum Lerum Lerum
 
V73 V65 Jun ER Rek Eldre Junior  Kl. NV
1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,-  1000,- 1000,-
500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500.- 500.-
Lerum Lerum Lerum Lerum Lerum Lerum Lerum

SUPER JACKPOTT:
Det blir frå og med 2017 sett av ein Gullpott som skal gå som vandrepremie til samanlagtvinnar klasse 3-5. Det blir i år lagt NOK 6000,-  i potten som må vinnast tre gonger for å løysast ut. Første gong den kan bli løyst ut er altså i 2019. Blir den ikkje løyst ut i 2019 auker potten kvart år med NOK 2000,- . (I 2020 vil potten i tilfelle vere NOK 8000,-)

Skulle det skje at Lerum Cup ikkje lenger vert arrangert, så vil Gullpotten bli delt ut til den skyttar som har flest napp i den. Er det to eller fleire skyttarar som står med like mange napp, så vil totalt oppnådd poengsum rangere skyttarane.

Øvrige sponsorpremiar, totalt kr. 11.000,-

200 meter

Beste plass-siffer uansett klasse, 5 stemner. Døme: Ein 2. klassing med plass-siffer 5 vil ligge godt an (må vera min. 5 i klassen på alle stevner) 1.500,-
Tilfeldig uttrekt deltakar (må ha delteke på alle 5 stemna) Gåve frå Skytterlinken verdi 1.500,-
Jevnast resultat (f. eks. 5x217p) Gåve frå Norma verdi 1.500,-
Beste enkeltresultat uansett stemne, klasse 3-5 2.000,-

100 meter

Beste plass-siffer uansett klasse, 5 stemner. (Må vera min. 5 i klassen på alle stevner. 1.500,-
Tilfeldig uttrekt deltakar (må ha delteke på alle 5 stemna) Gåve frå Landrø verdi 1.500,-
Jevnast resultat (f. eks. 5x217p) 1.500,-

GÅVEPREMIAR: I 2019 har vi også fått gåvepremiar frå høvesvis Skytterlinken, Norma, og Landrø. Dei er no plasserte på årets premieplakat.

Sponsorar