Mellom banene (Avstander i minutt)

Avstandar
 Hafslo  Leikanger  Sogndal Aurland Knipenborg Farnes
Hafslo 40 26 90     71** 90*
 Leikanger 40 31 96  68 93
 Sogndal 26 31 66 48 60
 Aurland 90 80 66  67 76
Knipenborg  71** 96 48 67 12
Farnes 90* 93 60 76 12
* Alternativ rute via Tindevegen 74
** Alternativ rute via Tindevegen 86

Avstandar til Sogn:

Hønefoss – Øvre Årdal 240 km, ca. 3t 30min
Molde – Sogndal  294 km, ca. 5t 15min
Bergen – Leikanger 197 km, ca. 3t 25min
Nøyaktige reiseruter kan de og planleggje ved hjelp av følgjande tenester på nett:
Visveg
NAF ruteplanlegger
Gulesider