LerumCup program:

Mån 06.05 Tys 07:05  Ons 08:05  Tor 09.05 Fre 10.05 Lør 11.05 Søn 12.05
Leikanger 16:30-20:15 13:00-19:45 10:00-19:45 09:00-19:30 09.00-16:30
Hafslo 16:30-20:15 13:00-19:45 10:00-1945 09:00-19:30 0900-16:30
Aurland 16:30-20:15 13:00-19:45 10:00-19:45 09:00-19:30 09.00-16:30
Farnes 16:30-20:15 13:00-19:45 10:00-19:45 09:00-19:30 09.00-16:30
Knipenborg 16:30-20:15 13:00-19:45 10:00-19:45 09:00-19:30 09.00-16:30

Åpningstider angir første og siste lag, og er rettningsgjevande. Det er mulig for oss å legge til lag, eller gjere andre tilpassingar, ved behov. Der ser vi an påmeldinga, og dei behova som melder seg. Det vil difor kunne forekomme skyting utenom desse tidene hjå enkelte arrangører, eller hjå alle. 

Arrangørane vil skyte i dagane før helga. Det blir ikkje lagt til lag, eller
gjort tilpassingar på andre måtar desse dagane, men skulle det vere ledige plassar innafor oppsatte
skytetider, så er det mulig for andre å skyte der.

For henvendelser og spørsmål om påmelding ber vi om at adressa paamelding@lerumcup.no blir brukt. 

For alle stemnene vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Kikkertklassen, og HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Vi satser på at årets arrangement blir ein ny fest, og det mange skyttarar med familar finn vegen til Sogn denne langhelga i Mai.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom), men alle deltakarar bør vera sjølvhjelpna på stadplass. Hjelp til dei som treng det er likevel tillatt, så lenge man ikkje forstyrrer andre skyttarar, eller at det blir for mykje folk på standplass.

Øvrige generelle stevnereglar for Lerum Cup :

Påmelding: Arrangørane ser med fordel på at ein person melder på alle i sitt reisefølgje. Dette for å redusere kødannelse.

.Avbrutt skyting: Hvis ein arrangør må avbryte skytinga, vil resultata frå påbegynt skyting bli stroke, og skyttarane vil få refundert heile innskotet. Skyttarane vil få tilbod om å komme tilbake for å skyte på eit passande tidspunkt innafor stevnetida. Hvis ein skyttar ynskjer at resultatet, (eks. ein god 15 skot) skal bli ståande for til dømes å kunne ta del i premieringa, så vil arrangøren beholde innskotet, og skyttaren får ikkje tilbod om å skyte på nytt.

Standplassleiing: Det vil vere lik standplassleiing for alle stevner. Vi minner om sikkerheitsreglane som seier at kammerflagg ikkje kan fjernast, eller at sluttstykket ikkje kan settast i våpenet før det er kommandert lading.  Det vil bli nytta tilsvarande standplassleiing som under LS-innandørs. Det vil sei at det vil bli gitt ei fast klargjeringstid før kvar serie for å sikre at alle får lik klargjeringstid. Skytetidene vil gå heilt ut.

Venteliste: Skyttarar som set seg på venteliste for å skyte på ledig plass, må sjølve passe på å undersøke med stevnekontoret om det blir ledige plassar. Ikkje oppmøtte skyttarar risikerer å bli strokne 20 minutt før oppsett skytetid, og plassen kan bli tildelt skyttar(ar) på venteliste.

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:
Arrangørane skyt i dagane før helga.