Kvart stemna vil ha si eiga normale premiering, med medaljar og pengepremiar.

Vi vil også ha fellespremiering i ulike premiekategoriar. Det blir premiering på samanlagtresultat klassevis, der alle fem stevnen tel samanglagt. Så blir det fleire premiar til tilfeldig uttrekte deltakarar som har delteke på alle 5 stevnene.

Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2010
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2011
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2012
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2013
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2014
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2015
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2016
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2017
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2018
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2019
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2020
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2022
Her finn du kven som vann dei ulike premiane i 2023

Hovudsponsor Lerum stiller med følgjande premiar, til saman 25.000,- i kroner , sammenlagt  på 5 stevner. (Dårlegaste resultat blir strøket) Det gir ny premieprofil frå gjeldande frå 2021. (Må vere fem deltakarar i klassen på alle fem teljande stevner, slik at det er reèll konkurranse)

Plass Kl 5 Kl 4 Kl 3 Kl 2 Kl 1 Kl KIK Kl V55 AG3/HK416
1 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 500,- 1000,- 500,-
2 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 300;- 500,- 300;-
3 300;- 300;- 300;- 300;- 300;- 300;-
 
V73 V65 Jun ER Rek Eldre Junior  Kl. NV
1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,-  1000,- 1000,-
500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500.- 500.-
300;- 300;- 300;- 300;- 300;- 300,- 300,-

SUPER JACKPOTT:
Det blir frå og med 2017 sett av ein Gullpott som skal gå som vandrepremie til samanlagtvinnar klasse 3-5. Ved samanlagtsiger i Lerum Cup vert det gjeve eit napp i potten. Den som først vinner tre gonger, vil utløyse potten.

Det blir lagt nye NOK 2000,- i potten kvart år Lerum Cup arrangeres, til den blir utløyst av ein vinnar. Etter som ingen enda har lkart å vinne Lerum Cup tre gonger etter at potten vart innført, så er potten i 2024 kommet opp i den nette sum av  NOK 14 000,- om den skulle bli utløyst. (Vi minner om at det ikkje vart arrangert Lerum Cup i 2021 pga restriksjonar i samband med coronapandemien, og at summen det året vart overtført til 2022).

Desse har napp i Gullpotten:

Lerum Cup 2017: Kim Andrè Lund, Jondalen
Lerum Cup 2018: Kim Andrè Lund, Jondalen
Lerum Cup 2019: Tor Harald Lund, Søgne
Lerum Cup 2020: Jeanette Hegg Duestad, Sem
Lerum Cup 2021: Avlyst, og ingen vinner (pott overført til 2022)
Lerum Cup 2022: Daniel Sørli, Urskog.
Lerum Cup 2023: Daniel Sørli, Sunndal.
Lerum Cup 2024: Hans Kristian Wear, Styrvoll

Blir den ikkje løyst ut så auker potten kvart år med NOK 2000,- . (I 2025 vil potten i tilfelle vere NOK 16000-). Lerum Cup må altså vinnast tre gonger for å løyse ut potten.

Skulle det skje at Lerum Cup ikkje lenger vert arrangert, så vil Gullpotten bli delt ut til den skyttar som har flest napp i den. Er det to eller fleire skyttarar som står med like mange napp, så vil totalt oppnådd poengsum, i dei åra potten har gått, rangere skyttarane.

Øvrige sponsorpremiar, total verdi 18 500,-

200 meter

Tilfedig uttrekt deltakar. (Må ha delteke på alle 5 stemna) Gåvekort verdi 1000,- Dagfinrud
Tilfeldig uttrekt deltakar (må ha delteke på alle 5 stemna) Gåvekort verdi 3500,- Thon Hotels
Tilfeldig uttrek deltakar (må ha deltetke på alle 5 stemna) Gåvekort verdi 1500,- Skytterlinken
Beste enkeltresultat uansett stemne, klasse 3-5 2.000,-

100 meter

Tilfeldig uttrekt deltakar (Må ha delteke på alle 5 stemna) Gåvekort verdi 1500,- Norma
Tilfeldig uttrekt deltakar (Må ha delteke på alle 5 stemna) Gåvekort verdi 3500,- Thon Hotels
Tilfeldig uttrekt deltakar (må ha delteke på alle 5 stemna) Gåvekort 1500,- Landrø

Delktakerkonkurranse: For å stimulere til auka deltaking i ungdomsklassane set vi i 2024 opp ein premie til det skytterlag med størst samla deltaking i Ungdomsklassane. (NU-R-ER-J-EJ). (For kvart enkelt stemne som ein ungdom deltek på i Lerum Cup, så gir det 1 poeng til laget. Det laget som har flest deltakinger/poeng totalt vinn premien. ) Står to, eller fleire lag likt, blir premien delt. Og premien er eit gåvekort til ein verdi av 3000,- kroner gitt av Dagfinrud.