LerumCup program:

Lør 14.05 Søn 15.05 Mån 16.05 Tor 19.05 Fre 20.05 Lør 21.05 Søn 22.05
Leikanger 10:00-15:05 15:40-20:20 12:00-20:00 09:00-19:00 09.45-16:20
Hafslo 10:00-14:20 15:40-20:20 12:00-20:00 09:00-20:00 09.45-16:20
Sogndal 10:00-13:20 15:40-20:20 12:00-20:00 09:00-20:00 09.45-16:20
Aurland 13:45-17:05 15:40-20:20 12:00-20:00 09:00-20:00 09.45-16:20
Farnes 17:00-20:20 15:40-20:20 12:00-20:00 09:00-20:00 09.45-16:20
Knipenborg 17:00-20:20 15:40-20:20 12:00-20:00 09:00-20:00 09.45-16:20

Åpningstider angir første og siste lag. Det er mulig for oss å legge til lag ved behov. Der ser vi an påmeldingen, og dei behova som melder seg.

Dagane 14. til 16. mai er beregnet for arrangørane sine eigne skyttarar. Det blir ikkje lagt til lag, eller
gjort tilpassingar på andre måtar desse dagane, men skulle det vere ledige plassar innafor oppsatte
skytetider, så er det mulig for andre å skyte der.

For henvendelser og spørsmål om påmelding ber vi om at adressa paamelding@lerumcup.no blir brukt. 

For alle stemnene vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Kikkertklassen, og AG3/HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Vi håpar at vi i år kan arrangere eit normalt stemne uten smittevernreglar. Men sunn fornuft er aldri dumt å ha med seg på tur.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom), men alle deltakarar bør vera sjølvhjelpna på stadplass. Hjelp til dei som treng det er likevel tillatt, så lenge man ikkje forstyrrer andre skyttarar, eller at det blir for mykje folk på standplass.

Øvrige generelle stevnereglar for Lerum Cup :

Påmelding: Arrangørane ser med fordel på at ein person melder på alle i sitt reisefølgje. Dette for å redusere kødannelse.

.Avbrutt skyting: Hvis ein arrangør må avbryte skytinga, vil resultata frå påbegynt skyting bli stroke, og skyttarane vil få refundert heile innskotet. Skyttarane vil få tilbod om å komme tilbake for å skyte på eit passande tidspunkt innafor stevnetida. Hvis ein skyttar ynskjer at resultatet, (eks. ein god 15 skot) skal bli ståande for til dømes å kunne ta del i premieringa, så vil arrangøren beholde innskotet, og skyttaren får ikkje tilbod om å skyte på nytt.

Standplassleiing: Det vil vere lik standplassleiing for alle stevner. Vi minner om dei nye sikkerheitsreglane som seier at kammerflagg ikkje kan fjernast, eller at sluttstykket ikkje kan settast i våpenet før det er kommandert lading.  Alle vil få 2 minutt klargjeringstid før første prøveskot. Deretter er det vanleg kommando: » Er det nokon som ikkje er klar for serie?».  ved svar «JA». blir det kommandert: «Ja er sagt, Ildkommando starter om 20 sekunder». Skytetidene skal gå heilt ut, sjølv om alle skyttarar er ferdige med sine seriar.

Venteliste: Skyttarar som set seg på venteliste for å skyte på ledig plass, må sjølve passe på å undersøke med stevnekontoret om det blir ledige plassar. Ikkje oppmøtte skyttarar risikerer å bli strokne 20 minutt før oppsett skytetid, og plassen kan bli tildelt skyttar(ar) på venteliste.

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:
Arrangørane skyt to stevner larudag 14. Mai, to stevner søndag 15. mai, og to stevner måndag 16. Mai etter oppsatt plan. Andre skyttarar kan få mulighet til å skyte på ledige plassar,