Program

LerumCup program

    Søndag 6.Mai  Måndag 7. Mai  Onsdag. 9. Mai  Torsdag
10.Mai 
Fredag 11.Mai Laurdag 12.Mai  Søndag 13:Mai 
Farnes 17:00-21:00 17:00- 09:00-19:40 09:00 – 20:20 08:30 – 18:00   Ingen skyting
Knipenborg     17:00-21:00  17:00- 09:00-19:40 09:00 – 20:20 08:30 – 15:30  Ingen skyting 
Hafslo 17:00- 19:00  17:00- 09:00-19:40 09:00- 20:20 08:30 – 18:00    Ingen skyting
Sogndal   13:00-15:00    17:00- 09:00-19:40 09:00 – 20:20 08:30 – 18:00    Ingen skyting
Leikanger 15:00-17:00 17:00- 09:00-19:40 09:00 – 20:20 08:30 – 18:00     Ingen skyting

*Alle detaljer om skytetidene er ikkje endeleg faststatt. Tabellen blir oppdatert

*Merk dykk at det ikkje er skyting på søndag 13.Mai. Det skuldast Skytingens Dag.

For alle stemna vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Jeger, og AG3/HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom)

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:
Hjå Sogndal, Leikanger, og Hafslo søndag 6.Mai. Begrensa plassar til andre skyttarar
Hjå Knipennorg og Farnes måndag 7.Mai. Begrensa plassar til andre skyttarar.

Viktig at skyttarane møter opp seinast 15 minuttar før skytetida. Ved seint frammøte kan plassen tildelast annan skyttar.

Det vil bli nytta venteliste. Skyttarar som har satt seg på venteliste må sjølve sjekke om dei får skyta på ledig plass.

Sponsorar