Program

LerumCup program

    Søndag  Måndag  Onsdag.  Torsdag
9.Mai 
Fredag 10.Mai Laurdag 11.Mai  Søndag 12:Mai 
Farnes 17:00-21:00  17:00 – 21:00 08:30 – 20:00  08:30-17:00 
Knipenborg       17:00-21:00 17:00-21:00 08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Hafslo 17:00-21:00 17:00-21:00   08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Sogndal       17:00-21:00 17:00-21:00   08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Leikanger 17:00-21:00 17:00-21:00   08:30 – 20:00   08:30-17:00    

*Alle detaljer om skytetidene er kun førebelse, og ikkje fastsatte. Det vil bli arrangert på fleire kveldar i løpet av veka for at arrangørane skal få gjennomført, der vil det som vanleg vera høve for eit antall andre, og det kan også vere at vi startar tidlegare på fredagen. Kva kveldar det blir, og korleis det endelege tidskjemaet blir, vert avgjort seinare.

.

For alle stemna vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Jeger, og AG3/HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom)

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:
Ikkje bestemt enda.

Viktig at skyttarane møter opp seinast 15 minuttar før skytetida. Ved seint frammøte kan plassen tildelast annan skyttar.

Det vil bli nytta venteliste. Skyttarar som har satt seg på venteliste må sjølve sjekke om dei får skyta på ledig plass.

Sponsorar