Program

LerumCup program

    Søndag  Måndag  Onsdag.  Torsdag
6.Aug 
Fredag 7.Aug Laurdag 8.Aug  Søndag 9.Aug 
Farnes 3.Aug Arrangører 17.00 – 21:00  14:00 – 21:00 08:30 – 20:00  08:30-17:00 
Knipenborg     3.Aug  Arrangører  17.00 – 21:00 14:00 – 21:00 08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Hafslo 2.Aug Arrangører 17.00 – 21:00 14:00- 21:00 08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Sogndal   2.Aug Arrangører    17.00 – 21:00  14:00- 21:00  08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Leikanger 2.Aug Arrangører 17.00 – 21:00  14:00- 21:00 08:30 – 20:00   08:30-17:00    

*Alle detaljer om skytetidene er kun førebelse, det er ca.-tider, og ikkje fastsatte. Søndag 2. Aug er open for arrangørar samt at det vil vera høve for eit begrensa antall andre. Det samme gjeld mandag 3.Aug. Det er også mulig at det blir noko skyting onsdag 5. Aug, men det vil me eventuelt komme tilbake til.

Vi håper at det let seg gjera å arrangere i August, og vi vil gjere det vi kan for at flest mulig skal få ei triveleg og fin oppleving til hausten.

For alle stemna vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Kikkertklassen, og AG3/HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom)

Øvrige generelle stevnereglar:

Avbrutt skyting: Hvis ein arrangør må avbryte skytinga, vil resultata frå påbegynt skyting bli stroke, og skyttarane vil få refundert heile innskotet. Skyttarane vil få tilbod om å komme tilbake for å skyte på eit passande tidspunkt innafor stevnetida. Hvis ein skyttar ynskjer at resultatet, (eks. ein god 15 skot) skal bli ståande for til dømes å kunne ta del i premieringa, så vil arrangøren beholde innskotet, og skyttaren får ikkje tilbod om å skyte på nytt.

Standplassleiing: Det vil vere lik standplassleiing for alle stevner. Vi minner om dei nye sikkerheitsreglane som seier at kammerflagg ikkje kan fjernast, eller at sluttstykket ikkje kan settast i våpenet før det er kommandert lading.  Alle vil få 2 minutt klargjeringstid før første prøveskot. Deretter er det vanleg kommando: » Er det nokon som ikkje er klar for serie?».  ved svar «JA». blir det kommandert: «Ja er sagt, Ildkommando starter om 20 sekunder». Skytetidene skal gå heilt ut, sjølv om alle skyttarer er ferdige med sine seriar.

Venteliste: Skyttarar som set seg på venteliste for å skyte på ledig plass, må sjølve passe på å undersøke med stevnekontoret om det blir ledige plassar. Ikkje oppmøtte skyttarar risikerer å bli strokne 15 minutt før oppsett skytetid, og plassen kan bli tildelt skyttar(ar) på venteliste.

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:
Det blir skyting for arrangørar søndag 3.Mai hjå Leikanger, Sogndal, og Hafslo, samt måndag 4.Mai hjå Knipenborg og Farnes.

 

 

Sponsorar