Program

LerumCup program

    Søndag  Måndag  Onsdag.  Torsdag
9.Mai 
Fredag 10.Mai Laurdag 11.Mai  Søndag 12:Mai 
Farnes 6.Mai Arrangører 17.00 – 21:00  14:00 – 21:00 08:30 – 20:00  08:30-17:00 
Knipenborg     6.Mai Arrangører  17.00 – 21:00 12:00 – 21:00 08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Hafslo 5.Mai Arrangører 17.00 – 21:00 13:00- 21:00 08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Sogndal   5.Mai Arrangører    17.00 – 21:00  15:00- 21:00  08:30 – 20:00   08:30-17:00   
Leikanger 5.Mai Arrangører 17.00 – 21:00  13:00- 21:00 08:30 – 20:00   08:30-17:00    

*Alle detaljer om skytetidene er kun førebelse, og ikkje fastsatte. Søndag 5.Mai er open for arrangørar samt at det vil vera høve for eit begrensa antall andre. Det samme gjeld mandag 6.Mai. Det er også mulig at det blir skyting onsdag 8.Mai, men det vil me eventuelt komme tilbake til.

For alle stemna vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Jeger, og AG3/HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom)

Øvrige generelle stevnereglar:

Avbrutt skyting: Hvis ein arrangør må avbryte skytinga, vil resultata frå påbegynt skyting bli stroke, og skyttarane vil få refundert heile innskotet. Skyttarane vil få tilbod om å komme tilbake for å skyte på eit passande tidspunkt innafor stevnetida. Hvis ein skyttar ynskjer at resultatet, (eks. ein god 15 skot) skal bli ståande for til dømes å kunne ta del i premieringa, så vil arrangøren beholde innskotet, og skyttaren får ikkje tilbod om å skyte på nytt.

Standplassleiing: Det vil vere lik standplassleiing for alle stevner. Det blir gitt tid til klargjering før serie, og det blir spurt: » Er det nokon som ikkje er klar for serie?».  ved svar «JA». blir det kommandert: «Ja er sagt, Ildkommando starter om 20 sekunder». Skytetidene skal gå heilt ut, sjølv om alle skyttarer er ferdige med sine seriar.

Venteliste: Skyttarar som set seg på venteliste for å skyte på ledig plass, må sjølve passe på å undersøke med stevnekontoret om det blir ledige plassar. Ikkje oppmøtte skyttarar risikerer å bli strokne 15 minutt før oppsett skytetid, og plassen kan bli tildelt skyttar(ar) på venteliste.

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:
Det blir skyting for arrangørar søndag 5.Mai hjå Leikanger, Sogndal, og Hafslo, samt måndag 6.Mai hjå Knipenborg og Farnes.

 

 

Sponsorar