Program

9LerumCup program

    Onsdag. 9. Mai  Torsdag
10.Mai 
Fredag 11.Mai Laurdag 12.Mai  Søndag 13:Mai 
Farnes 17:00- 09:00-21:00 09:00 – 21:00 08:30 – 18:00   
Knipenborg   17:00- 09:00-21:00 09:00 – 21:00 08:30 – 18:00   
Hafslo  17:00- 09:00-21:00 09:00- 21:00 08:30 – 18:00    
Sogndal   17:00- 09:00-21:00 09:00 – 21:00 08:30 – 18:00    
Leikanger 17:00- 09:00-21:00 09:00 – 21:00 08:30 – 18:00    

*Alle detaljer om skytetidene er ikkje endeleg faststatt. Tabellen blir oppdatert

For alle stemna vert det skote etter DFS sin 35 skot, bortsett frå klasse Ny Ungdom, Ny Voksen, kl. 1 , Jeger, og AG3/HK416. Desse skyt kun 25 skot.

Stemnet er ope for alle klassar (inkludert Ny Ungdom)

Innskot på alle stemner: Vaksne 160,- / Ungdom 80,- (50% i arr.avgift)

Arrangørane skyt:

Viktig at skyttarane møter opp seinast 15 minuttar før skytetida. Ved seint frammøte kan plassen tildelast annan skyttar.

Sponsorar