Vi innviterer til Lerum cup 2020!

Vi innviterer til Lerum cup 2020!

Onsdag 12. Februar hadde vi kick-off møte for Lerum Cup 2020. Arrangørar i år, som tidlegare, vil vera Farnes, Knipenborg, Sogndal. Hafslo, og Leikanger Skyttarlag. Arrangementsperioden vil vere som tidlegare annonsert torsdag 7. til Søndag 10. Mai. Arrangørane vil skyte stemnene på nordsida av Sognefjorden søndag 3.Mai, og på sørsida av Sognefjorden Måndag 4.Mai. Desse […]

Arbeidsgruppa har hatt sitt oppsummer...

Arbeidsgruppa har hatt sitt oppsummeringsmøte.

Arbeidsgruppa til Lerum cup var samla for å oppsummere, og evaluere årets Lerum Cup. I det store og heile er gruppa godt nøgde med gjennomføringa av årets arrangement. Vi er godt nøgde med deltakartalet sjølv om vi ser ein liten nedgang frå året før. Noko av årsaka er nok det kalde vèret, og snøforholda på […]

Lerum cup 2019 er over

Lerum cup 2019 er over

Lerum Cup 2019 er historie, og vi kan sjå tilbake på eit nytt godt arrangement. Nokre små tekniske problemer fekk vi, men ikkje verre enn at dei vart løyst ganske så fort. Det såg ei stund ut til at Kim Andrè Lund også i år skulle stikke av med sigeren samanlagt. Men det var to […]

Været, eller ikkje været……...

Været, eller ikkje været…….

Det har vore nokre kjølige dagar i det siste, men meldingane tyder i allefall på at det skal bli litt mildare dei neste dagane sjølv om det ser ut til at vi får litt nedbør. Men været får vi ikkje gjort så mykje med anna enn å innrette oss etter det vi får. Vi ber […]

Bruk av kammerflagg eller kammersikri...

Bruk av kammerflagg eller kammersikring.

Vi minner om det nye regelverket for bæring av våpen, og bruk av kammerflagg/kammersikring. Dei fleste kjenner nok til dette nå, men vi ser likevel rundt om at det ikkje er fullt implementert enda. Ved bæring av våpen skal enten sluttstykket taes ut av våpenet eller hvis så kan sluttstykket kan stå i bakre stilling, […]

Ei presisering når det gjeld ventelis...

Ei presisering når det gjeld venteliste

Lerum Cup 2019 er i gang, dei to første dagane er unnagjort. Vi har tidlegare opplyst om at vi praktiserer venteliste for dei som ynskjer å skyte på ledig plass. I den forbindelse dukket det opp eit spørsmål om korleis vi håndterer det hvis det kjem ein skyttar som ynskjer å skyte på plassen til […]

Gåvepremiar

Gåvepremiar

Vi har fått gåvepremiar frå høvesvis Skytterlinken, Norma, og Landrø som skal inn på premieplakaten vår. Gåvene har ein verdi på vel 1500 kroner, og vil gå inn for ein tilsvarande premie. Men det er vanskeleg å forutsjå kva preime dei vil gå på. Vi må sjå kven som vinner dei ulike premiane, kven gåvene […]

Tester ut ny praksis med klargjerings...

Tester ut ny praksis med klargjeringstid før første prøveskudd.

Det har vore diskutert i DFS sentralt å innføre ein praksis med klargjeringstid også i baneskytinga, mellom anna for Landskytterstevnet. Vi i Lerum Cup har diskutert saken, og har bestemt oss for å prøve ut denne praksisen. Vi ønsker at standplassleiinga, og skytinga, skal opplevast likt for heile Lerum Cup. Difor prøver vi ut ordninga […]

Kven blir best i Lerum Cup 2019 ?

Kven blir best i Lerum Cup 2019 ?

Det er ikkje uvanleg at toppskyttarane i Norge legg turen til Lerum Cup, og bruker denne helga til opplading og formspissing til 1. runde i Frende Cupen. (Norgescupen). Og 2019 er ikkje noko unnatak i så måte. Vi har gått gjennom påmeldingslistene for alle fem stevnene, og laga ein oversiktleg tabell for når toppskyttarane skyt […]

Vi er klare for ny skyttarfest

Vi er klare for ny skyttarfest

Det er kun ei god veke igjen før dei første skudda i årets Lerum Cup smell avgårde. Søndag 5.mai innleiar arragørane sin eigen skyting, samt at vi også denne dagen får besøk av nokre få tilresande. Over 700 skyttarar er påmelde også i år, og vi gledar oss stort til å ta imot skyttarfamilien på […]

Sponsorar