Innbydelsen er klar

Innbydelsen er klar

Vi ønsker alle hjarteleg velkomne til Lerum Cup 2019! Vår tidlegare omtalte Gullpott, nå omdøypt til SUPER JACKPOTT rullar vidare. Denne fungerer altså slik at arrangørane setter av NOK 2000,- kvart einaste år, slik at Jackpotten aukar for kvart år. Vinnaren av Lerum Cup samanlagt, klasse 3-5, får ein aksje i Jackpotten, og må vinnast […]

Førehåndspåmelding via e-post.

Førehåndspåmelding via e-post.

Det blir som vanleg høve til førehåndspåmelding av grupper via e-post. Dette blir i perioden 25. til 28. Mars. Påmeldingskjemaet som skal brukast er som dei tidlegare åra. Adressa påmeldinga skal sendast til er også som før: paamelding@lerumcup.no Informasjon om førehåndepåmelding finn du HER Påmeldingskjema finn du HER

Innkvartering under Lerum Cup

Innkvartering under Lerum Cup

  Lerum Cup har mange gode samarbeidspartnerar i reiselivet, som kan tilby gode overnattingsfasilitetar til ein hyggeleg pris. Informasjon om desse finn du på våre sider under Info til tilreisade – Innkvartering. Der er det linkar til bedriftenes eigne sider, med kontaktinformasjon og alt du treng. Det er berre å ta kontakt og gjere ein […]

Lerum cup 2019 er på gang

Lerum cup 2019 er på gang

Arbeidsutvalget i Lerum Cup hadde sitt «kick-off»-møte for Lerum Cup 2019 i går, 21.1 2019. Det blir eit Lerum Cup slik deltakarane kjenner det. Arragørane vert dei same som i fjor. Farnes Skytterlag, Knipenborg Skytterlag, Sogndal Skytterlag, Hafslo Skytterlag, og Leikanger Skytterlag. Tidspunkt for arrangementet er som tidlegare publisert helga 10. til 12. Mai. Det […]

Lerum forlenger kontrakten

Lerum forlenger kontrakten

Etter lengre tids møtevirksomhet er arrangørane glade for at Lerum forlenger sin kontrakt som hovedsponsor. Lerum Cup er vorte ei merkevare i skytesporten, og det var difor viktig for oss å få med Lerum vidare. Vi ser fram til nye spennande år med Lerum Cup, og til godt samarbeide både med sponsorar og ikkje minst […]

Avslutting av 2018. Åpning av 2019.

Avslutting av 2018. Åpning av 2019.

Arbeidsgruppa har hatt sitt evalueringsmøte, og vi var samstemte i at Lerum Cup 2018 har vore eit av dei beste. Skjeldan har vi hatt slå lite problem. Berre Hafslo hadde ein utfordring med sitt anlegg torsdagen, som dei jobba hardt for få opp og gå igjen. Noko dei klarte, og dei var klare igjen til […]

Året for dei mange rekordane

Året for dei mange rekordane

Lerum Cup 2018 er historie, og inntrykka vi sit igjen med er mange. Slik er det kvart år. Makan til nivå på skytinga som vi har sett i år, har vi aldri tidlegare sett i Lerum Cup sin historie. I tillegg er stemninga rundt om på arenaene like magisk kvart einaste år. Det er alt […]

Lerum Cup 2018 er i gang

Lerum Cup 2018 er i gang

Vi er i gang med ein ny årgang Lerum Cup, og Tor Kristian Dulsvik, Sogndal, åpna med fullt hus på sin eigen heimebane. 350 poeng med 26 innertiere satte standarden allereie i det aller første laget. Seinare fulgte fleire opp med fine personlege rekordar, så dette lover godt for det som skal skje utover i […]

Skyttarfesten nærmar seg.

Skyttarfesten nærmar seg.

Årets vakraste skyteeventyr nærmar seg med stormskritt. Påmeldinga syner at skyttarfesten blir om lag like stor som i fjor. Vi hadde frykta ein nedgang i år, men det viser seg at våre trufaste gjester vender tilbake. Og det er vi sjølvsagt glade for. Vårt motto er at vi skal vere meir vertar, en vi er […]

Finne fram til Lerum Cup- arenaene

Finne fram til Lerum Cup- arenaene

Når man er ute på tur, og gjerne i områder man ikkje er så kjent, så kan det til tider vere vanskeleg å finne fram dit man skal. Arrangørane av Lerum Cup har løyst dette problemet. Det vil bli satt ut vegvisere langs vegen til dei ulike arenaene med Lerum Cup sin logo på slik […]

Sponsorar