Ei presisering når det gjeld ventelis...

Ei presisering når det gjeld venteliste

Lerum Cup 2019 er i gang, dei to første dagane er unnagjort. Vi har tidlegare opplyst om at vi praktiserer venteliste for dei som ynskjer å skyte på ledig plass. I den forbindelse dukket det opp eit spørsmål om korleis vi håndterer det hvis det kjem ein skyttar som ynskjer å skyte på plassen til […]

Gåvepremiar

Gåvepremiar

Vi har fått gåvepremiar frå høvesvis Skytterlinken, Norma, og Landrø som skal inn på premieplakaten vår. Gåvene har ein verdi på vel 1500 kroner, og vil gå inn for ein tilsvarande premie. Men det er vanskeleg å forutsjå kva preime dei vil gå på. Vi må sjå kven som vinner dei ulike premiane, kven gåvene […]

Tester ut ny praksis med klargjerings...

Tester ut ny praksis med klargjeringstid før første prøveskudd.

Det har vore diskutert i DFS sentralt å innføre ein praksis med klargjeringstid også i baneskytinga, mellom anna for Landskytterstevnet. Vi i Lerum Cup har diskutert saken, og har bestemt oss for å prøve ut denne praksisen. Vi ønsker at standplassleiinga, og skytinga, skal opplevast likt for heile Lerum Cup. Difor prøver vi ut ordninga […]

Kven blir best i Lerum Cup 2019 ?

Kven blir best i Lerum Cup 2019 ?

Det er ikkje uvanleg at toppskyttarane i Norge legg turen til Lerum Cup, og bruker denne helga til opplading og formspissing til 1. runde i Frende Cupen. (Norgescupen). Og 2019 er ikkje noko unnatak i så måte. Vi har gått gjennom påmeldingslistene for alle fem stevnene, og laga ein oversiktleg tabell for når toppskyttarane skyt […]

Vi er klare for ny skyttarfest

Vi er klare for ny skyttarfest

Det er kun ei god veke igjen før dei første skudda i årets Lerum Cup smell avgårde. Søndag 5.mai innleiar arragørane sin eigen skyting, samt at vi også denne dagen får besøk av nokre få tilresande. Over 700 skyttarar er påmelde også i år, og vi gledar oss stort til å ta imot skyttarfamilien på […]

Påsken er her

Påsken er her

Påmeldingane til årets skyttarfest strøymer inn, og vi er nå rundt 700 påmeldte. Det er kjempebra, men det er plass til fleire. Det er fleire som har kontakta oss, og fått hjelp til å finne løysingar for å få kabalen til å gå opp. Vi helper gjerne fleire, men nå går vi inn ei tid […]

Vårtreffen gav banerekord

Vårtreffen gav banerekord

  Under Vårteffen som har gått av stabelen denne helga i indre Sogn, der fjorden går på land, fekk vi oppleve noko vi aldri før har opplevd her inne. Anette Thingbø Sundnes, som nå skyt for Balestrand skyttarlag, varta opp med ein perfekt forestilling, og skiva viste til slutt 350 poeng, med 19 innertiarar. Anette […]

WEB-påmeldinga nærmar seg

WEB-påmeldinga nærmar seg

Påmeldinga til Lerum Cup 2019 går nå over i ein ny fase. Det har vore mykje arbeid med alle e-postane som er kome inn, men alle skal nå ha fått plass. For å få plass til alle, har det vore nødvendig å skyve litt på skyttarar som allerede hadde fått skytetider. Dette handlar kun om […]

Førehåndspåmelding via e-post

Førehåndspåmelding via e-post

Det er klart for førhåndspåmelding av grupper via e-post. Frå 25. til 28. Mars, tek vi imot påmeldinger via e-post, og det er eit stort apparat som no er klare til å sette i gang. Alle påmeldinger skal sendes til vår påmeldingsadresse, paamelding@lerumcup.no, der vår påmeldingskoordinator tek imot, organiserer, og tilpasser alle lister slik at vi […]

Rekordtidleg åpning av fjellvegane

Rekordtidleg åpning av fjellvegane

(Arkivfoto) Det ligg an til ei rekordtidleg åpning av fjellvegane vår. I følgje Statens Vegvesen planlegg dei å åpne Sognefjellsvegen allereie 12.April. Dette er tre veker tidlegare enn normalt. Kombinasjonen av mindre snø enn normalt, og sein Påske, gjer til at ein vel å brøyte vegen før Påsken setter inn. Men dette er høgt til […]

Sponsorar